اگر سفارش ربات دارید میتوانید رو کلمه ی سفارش کلیک کنید و ربات خود را با کمترین قیمت سفارش دهید !